Horní Benešov (CZ)

Smuteční síň

Smuteční síň a kolumbárium

Budova je čtvercového půdorysu o délce strany 29,7m.

Hlavní objem je tvořen čtyřmi částmi (stejně jako období lidského života): Místnost pro nejbližší pozůstalé, Hlavní sál, Vstupní prostor, Zázemí, technická místnost

Střecha, složena z obdélníkových ocelových trámů, vytváří šachovnicový rastr po 2,5m. Ten je uložen na nosném zdivu stavby a pokračuje konzolovou konstrukcí ven. Slunolamy z bíle natřeného plechu mají zakřivený tvar, který se inspiruje geometrií listu. List metaforicky znázorňuje život. Stejně jako návštěvník vinice, chráněn pergolou porostlou hrozny, budou účastníci smutečního obřadu chráněni zastřešením se slunolamy.

Kromě světla, které prochází přes slunolamy střechy, je dalším důležitým prvkem v návrhu vodakterá také znázorňuje život. Ve skryté zahradě se nachází vodní plocha obklopená třemi stěnami. Skrytá zahrada je přístupná pouze z místnosti pro nejbližší pozůstalé. Uprostřed zahrady roste mandlovník, první po zimě kvetoucí strom. Symbolizuje znovuzrození v přírodě.

6m vysoký komín funguje jako světlovod, který díky řadě zrcadel přivádí sluneční světlo do středu hlavního sálu, kde osvětluje rakev. Strop místnosti je koncipován jako obrácená pyramida. Podtrhuje vážnost probíhajícího smutečního obřadu a to v kontrastu k světelnému tubusu, který naopak prostor odlehčuje.

Po ukončení obřadu zajíždí rakev vodorovně po lávce přes vodní plochu. Pozůstalí toto mohou sledovat zvenku, ale od samotné rakve zůstávají odděleni vodou. Rakev přes lávku pokračuje až do prostoru parkování, kde bude přistaveno auto pohřební služby.

Mramor je použit pro stěny v interiéru a plynule přechází do exteriéru. Minimalizuje se tak rozdíl mezi vnitřkem a venkem. Vybrané barvy kamene reagují na stávající venkovní kamennou zeď. Stavba tak lépe zapadá do kontextu místa. Externímu prostoru dominují bílé kamenné dlaždice (stejné barvy jako střecha).

Voda jako živel je použita také venku a objekt obklopuje z jižní a východní strany. Tyto strany reprezentují světlo a úsvit.

Kromě hmatu a zraku, dva malé vodopády, umístěné na jihu, zapojují do celkového zážitku z budovy i sluch.

Pin It on Pinterest