5. budova MSIC

Pátá budova MSIC je navržena jako multifunkční budova, v níž budou realizovány následující typy činností: průmyslový výzkum a vývoj, demonstrace nových speciálních technologií, lehká výroba, běžné kancelářské činnosti, kavárna, specializované odborné akce, parkování.

Koncept

Koncepce budovy čerpá inspiraci z konceptu tradičního českého hradu a to hned ze dvou důvodů – umístění a funkce. Umístění budovy ve velkém svahu s výhledem na jižní stranu připomíná kopce, kde byly v minulosti stavěny hrady.

Jako další důvod je účel, který měly hrady v minulosti splňovat a to chránit lidi nebo konkrétně hrad Karlštejn, který byl postaven jako královská klenotnice a byly zde nějakou dobu uchovány také královské klenoty. Hlavní funkcí objektu jakožto budovy, která vyvíjí a testuje nové objekty, je ochrana znalostí. Na základě studie koncepce tradičního hradu nás zaujaly některé jeho charakterizující prvky a použili jsme je v našem projektu.

Architektonické řešení

Pátá budova MSIC je navržena v pěti nadzemních podlažích a jednom podzemním podlaží, kde je umístěno parkování a technické provozy.

V prvních dvou patrech budovy se nachází její jádro a hlavní smysl budovy a to testovací hala. Je rozvržena na obdélníku o čisté ploše 1100m2 bez sloupů, které by prostor přerušovaly a tak nabízí flexibilní využití. Klient může v budoucnu snadno přizpůsobit prostory na základě svých potřeb. Testovací hala je navržena na světlou výšku 7m přes dvě podlaží. Na testovací prostory navazují menší laboratoře a šatny v téže úrovni.

Testovací hala je přístupná ze dvou stran manipulační plochou pro příjezd zásobování kamiony. V horní úrovni testovací haly jsou navrženy kanceláře a zasedací místnosti s možným

vizuálním kontaktem s testovací halou. Uspořádání půdorysu je řešeno symetricky tak, aby bylo možné v případě potřeby rozdělení testovacích prostor na dva totožné celky.

Venku, na severní straně testovací haly je umístěn velký prostor pro zásobování a pro vjezd do podzemního parkování. Pro tuto betonovou plochu je použit speciální beton s aktivní složkou TX, který pomocí fotokatalýzy snižuje znečištění v ovzduší. V našem případě se to může rovnat až 120 stromů a snížit tak smog vyprodukovaný 50ti automobily.

Stoupáme budovou na úroveň vstupního podlaží a hlavního lobby. Zde je hlavní přístup do budovy pro pěší a pro hosty  z venkovního parkoviště pomocí lávky, která se vznáší nad prostorem pro zásobování. A zde narážíme na další silný prvek, charakteristický také pro hrad a to přístup po mostu.

V našem případě se nejedná pouze o rychlý přístup do objektu a prvek, který rozděluje vnitřní a venkovní prostor, ale o prožitek, který Vás ke vstupu do budovy přivede s možností obdivovat vykonzolovanou střechu, která budovu zastřešuje a chrání zároveň.

Při vstupu do budovy vcházíte do prostorného atria s relaxační plochou plnou zeleně, která rozděluje dvě hlavní hmoty budovy. Střecha je prosklená, tak aby vevnitř atria bylo dostatek denního světla. Architektonické řešení je opět dokonale symetrické, tak aby byla budova rozdělitelná při případných požadavcích klienta. Ve vstupní úrovni se nachází další prostory laboratoří, coworkingového centra a zasedací místnosti, ve dvou horních patrech jsou rozmístěny kancelářské prostory. Vnitřní dělení prostor je možné flexibilně upravit dle požadavků a potřeb klienta.

Vnitřní atrium se zelení tvoří jádro budovy, kolem něhož jsou rozprostřeny ostatní funkce. Na základě studie NASA z osmdesátých let byly vybrány rostliny, které čistí vzdych na kosmických stanicích. Jsou to obyčejné, nijak drahé nebo náročné rostliny, v atriu by byly po většině zastoupeny některé z těchto 17ti vybraných rostlin. Rostliny v atriu budou mít dvojí úlohu, jednak zlepší kvalitu vnitřního prostředí, ale také bude přirozeně čistit vzduch a udržovat vlhkost interiéru, čímž sníží míru použití mechanických systémů.

Obří plášť střechy je kromě prosklených části tvořen 1600m2 fotovoltaických panelů, které pokryjí 60% spotřeby elektřiny budovy.

Vodní plocha na jižní straně budovy se rozprostírá před prosklenou fasádou testovací haly a tak ji odděluje a chrání od pohledů zvenku. Má rovněž další účel, shromažďujeme v ní dešťové vody a ty jsou čištěny fytopurifikačním procesem.

Šedá voda vyprodukovaná budovou se po pročištění znovu používá pro splachování záchodů a závlahu vnitřní zeleně. Tímto procesem ušetříme až 70% vody ve srovnání s tradiční budovou.

TECHNOLOGICKÉ PRINCIPY

Budova využívá nejnovější technologické principy a zelené technologie inteligentní budovy s důrazem na minimální spotřebu energií. Konkrétně to jsou tyto technologie:

– Fotovoltaické články integrované do prosklené střechy

– Dobíjení aut – elektromobilů

– Interiérová zeleň k prevenci syndromu nezdravých budov

– Tx aktiv- fotokatalytický beton

– Znovu využití šedých vod pro splachování záchodů a závlahy interiérové zeleně

– Sběr dešťové vody ve vodní nádrži a čištění pomocí fytopurifikace s prvky aquaponie

– Získávání energie pomocí termálních vrtů a tepelných čerpadel

Pin It on Pinterest