Volnočasové centrum

Koncept

Koncept objektu vychází z požadavků investora a svažitého terénu, ve kterém má být objekt umístěn. 

Přístup k výslednému návrhu je založen na  plynulém a logickém propojení vnitřních i vnějších funkcí. Sedlová střecha s hřebenem uprostřed hřiště, vytváří kvalitní symetrický vnitřní prostor a venkovní hmotu, která reaguje na historii místa doprovázející tak pocit tradiční venkovské zástavby, avšak v moderním pojetí. Plochou střechou nad západní částí došlo k oddělení vstupní a kulturní části od části sportovní. Pro usazení tak velkého objektu ve vesnické zástavbě je fasáda kompozičně členěna horizontálně. Zasunutí hmoty v nároží z přístupové strany vytváří terasu, která je rozšířením vnitřního společenského prostoru. Zároveň podtrhuje úchvatný výhled na beskydské vrchy.

Důležitým prvkem dotvářejícím fasádu jsou latě překrývající pás oken na jižní straně objektu. Dopomáhají k ochraně vnitřního prostoru haly před jižním světlem. Působí jako slunolamy. 

Objekt je multifunkční, obsahující sportovní hřiště se zázemím pro hráče i trenéry, s odděleným čistým a špinavým prostorem. V objektu jsou navrženy 4 šatny pro týmy, nabízející tak možnost pořádání turnajů i školních akcí. Šatny pro týmy se nechází v podzemní části, jejich prosvětlení tak bude řešeno pomocí světlíků. Prostory pro hřiště, wellness, šatny pro návštěvníky, kolárna, technické a skladovací prostory se také nacházejí na tomto podlaží. Tribuna pro návštěvníky nabízí možnost sezení pro více než 150 návštěvníků i s možností stání a je přístupná z druhého nadzemního podlaží. Na stejném podlaží se nachází knihovna, vizuálně otevřená do prostoru vstupního lobby ale i hřiště, nabízející tak velmi zajímavý výhled do obou prostorů. Bar s posezením a přístupem na terasu se nachází rovněž na tomto podlaží. Propojení obou podlaží je řešeno v prostoru vstupního lobby pomocí schodiště nebo výtahu.

Materiály a konstrukce:

Nosná konstruke je řešena jako železobetonový kombinovaný systém. Obložení fasády je navrženo z dřevěného obkladu, konkrétně ze Sibiřského modřínu pro jeho odolnost před povětrnostními vlivy a zajímavé barvě patiny, která vznikne v rozmezí několika let. Opticky sroste s místem. Na sokl objektu je použit pohledový beton. Střecha je pokryta antracitovou plechovou krytinou.

Pin It on Pinterest